درباره ما

بالانس؛ سیستم تصمیم یار بالینی

بالانس یک سیستم تصمیم یار مبتنی بر هوش مصنوعی است که تفسیر آزمایش را برای افرادی که اطلاعات پزشکی ندارند آسان تر کرده است. هم چنین این سیستم می‌تواند به کاربران کمک کند تا بیماری را در مراحل اولیه تشخیص دهند و زودتر برای درمان اقدام نمایند.
مسیر حرکت ما در بالانس توانمندسازی بیمار (Patient Empowerment) است تا بتواند درک درستی از وضعیت خود قبل از مراجعه به پزشک داشته باشد و و در فرآیند تصمیم‌گیری درمانی خود، نقش فعالی (Patient Engagement) داشته باشند.
تفسیر نتایج آزمایشات در بالانس بر اساس بازه های مرجع تخصصی تست تشخیصی و آزمایشگاهی موزبی (Mosby’s manual of diagnostic and laboratory tests) به عنوان رفرنس آزمایشگاهی می­باشد نه بر اساس بازه های متفاوت هر یک آزمایشگاه ها یا بیمارستان ها، به همین دلیل دقت تشخیص بالانس منطبق با معیار جهانی پزشکان می­باشد.
از طریق مقایسه داده‌های بالینی فرد مورد نظر با بانک اطلاعاتی مرجع و اطلاعات تکمیلی که توسط دو پزشک مورد اعتبار سنجی قرار گرفته است،  بالانس به عنوان یک clinical decision support system عمل کرده و می‌تواند به پزشکانی که تجربه کافی ندارند نیز کمک کند تا تشخیص‌های درست‌تری داشته باشند و درمان‌های مناسب‌تری را برای بیماران تعیین کنند.

بالانس؛ تفسیر کمینه و بیشینه هر آزمایش

در ارائه نتایج آزمایشگاهی، تنها نتیجه نهایی و یک عدد مهم نیست. بلکه گزارشات تفسیری نیز بخش مهمی از گزارش یک آزمایش را تشکیل می‌دهند. بالانس کمینه وبیشینه هر پارامتر آزمایش را مورد بررسی قرار می دهد و تفسیرهای احتمالی را که توسط دو پزشک مورد تایید قرار گرفته است به کاربر پیشنهاد می دهد.  این ویژگی چه برای کاربران و چه برای پزشکان جوان می تواند کاربردی باشد.

بالانس؛ پرونده دیجیتال آزمایش

بالانس برای کاربران می تواند به عنوان یک پرونده آزمایشگاهی در دسترس عمل نماید. و کاربر در هر زمان و مکان می تواند سوابق آزمایش و  نتایج آزمایشات خود را در آن مشاهده و در صورت نیاز مقایسه نماید.   به این ترتیب نظارت بر سلامت بیمار نه تنها برای خود کاربر بلکه حتی برای پزشک نیز آسان‌تر می‌شود.

ماموریت بالانس

ماموریت بالانس کمک به بیماران برای ارتقای آگاهی های پزشکی و بهبود سلامت و کیفیت زندگی آن‌ها است. این سیستم توانایی ارائه اطلاعات دقیق و قابل فهم به بیماران را داراست تا بتوانند تصمیم‌های دقیق تری در مورد درمان خود بگیرند.  هدف ما در  بالانس این است که بیماران را قادر سازیم تا نقش فعالی در خودمراقبتی داشته باشند و از منابع و اطلاعات موجود استفاده حداکثری کنند.

چشم انداز بالانس

تبدیل شدن به یک سیستم  پیش بینی کننده و تصمیم گیر مبتنی بر هوش مصنوعی است که از داده های هر آزمایش پزشکی و تحلیل‌های ترکیبی آن ها برای ارائه نتایج بالینی استفاده می کند.

تیم بالانس